Vergoeding

Bij diabetes en reuma vergoeden de meeste zorgverzekeraars de behandelingen van een pedicure. Voorwaarde is dat de huisarts u verwijst naar een pedicure met de gewenste kwalificaties.

Wilt u meer weten over de vergoedingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.